Veckholm, Enköping – Fint markområde, lämpligt som hästgård

Ypperlig möjlighet att kunna bygga din egna hästgård med toppenläge och fina befintliga hagar. Alternativt att köpa flera av fastigheterna och få en komplett, exklusiv hästgård. Betesmarker om totalt 6,1 ha. Fina, öppna gräshagar med robusta, trästaket där hagstolparna till och med är gjutna. En lösdrift finns i en av de stora hagarna.