Underberga, Knivsta

Modern fin hästanläggning byggd 2008-2010 med en markareal om 10,2 ha. Anläggningen har ett ridhus om 20×66 m från 2008 med solceller, upplyst ridbana om ca 25×65 m och terrängbana. Stallet från 2008 har 26 boxar med mycket bra utrymmen samt fina betesmarker med både rasthagar och stora gräshagar. Två bostadshus från 2009-2010 om 170 kvm respektive ca 160 kvm. Båda husen håller en fin standard med ryggåstak, stora fönsterpartier och öppna planlösningar. Bostadshusen har ett högt, avskilt läge från verksamheten med en separat infartsväg.