Tillinge, Enköping

Hästgård med två bostadshus från sekelskifte. På gården finns även ett gästhus, en stor verkstad, stall med sju-nio boxar, lösdrifter och ridbana. Utmärkt gård för dig som söker generationsboende och möjlighet att ha både hästar och verkstad/stora utrymmen. Ett bostadshus är byggt 1890 om 264 kvm och det andra bostadshuset är byggt 1920 om ca 120 kvm. Stallet är ljust med två stora fölboxar och mycket bra förvaring i intilliggande lada och stora sadelkammare. Ridbanan är belyst och anlagd 2018. fina betesmarker med bra lösdrift. 1 mil från Enköping, 25 min till Västerås och en timme till centrala Stockholm.