Fin markområde, lämpligt som hästgård
Veckholms-Ål 1:11
2 750 000 kr

Ypperlig möjlighet att kunna bygga din egna hästgård med toppenläge och fina befintliga hagar. Alternativt att köpa flera av fastigheterna och få en komplett, exklusiv hästgård.

Betesmarker om totalt 6,1 ha. Fina, öppna gräshagar med robusta, trästaket där hagstolparna till och med är gjutna. En lösdrift finns i en av de stora hagarna.

Fastigheten kan ägas av juridisk person.

Fastigheten (Veckholms-Ål 1:11) är en del av tre fastigheter (Veckholms-Ål 1:3, 1:10-11). Alla tre fastigheterna är till salu och ligger i direkt anslutning till varandra. De kan säljas var för sig eller tillsammans.

Boendeform: Hästgård
Ägandeform: Friköpt - Gård
Åkermark: 5 ha
Skogsmark: 1 ha
Total mark: 6 ha
Christina Eklund
Fastighetsmäklare
Emelie Eklund
Fastighetsmäklare

FASTIGHET

Kommun Enköping
Ägandeform/typ Friköpt - Gård
Beteckning VECKHOLMS-ÅL 1:11
Area
Åkermark: 5 ha
Skogsmark: 1 ha
Pris 2 750 000 kr
Taxeringskod 110
  • Taxeringsår 2017
    Tomt 402 000 kr
    Åkermark 377 000 kr
    Total 402 000 kr

BYGGNAD

Servitut, etc

  • GA1 - Gemensamhetsanläggning ENKÖPING VECKHOLMS-ÅL GA:2 -
  • GA2 - Gemensamhetsanläggning ENKÖPING VECKHOLMS-ÅL GA:4 -
Angränsande fastigheter

Veckholms-Ål 1:3

Fantastisk, komplett hästgård om 6 ha med ett gediget och smakfullt renoverat bostadshus om ca 180 kvm med pool och stor altan. Ett gästhus om ca 30 kvm, fint stall med ny boxinredning med 8 boxar, ridbana om ca 20x40 m och fantastiska betesmarker. Bygglov finns för ridhus om 22x60 m. Utgångspris: 9 500 000 kr.

 

Veckholms-Ål 1:10

8,5 ha fina betesmarker med fyra lösdrifter.  Utgångspris: 2 900 000 kr.

Ridvägar i Trögd

Ridvägar i Trögden är en förening som bildadades 2004 ligger i den sydöstra delen av Enköpings kommun i Uppsala län. Där har man funnit ett sätt för både ryttare, markägare och andra Trögdsbor att hitta en form för en god samverkan med ett starkt nätverk .

De har gjort överenskommelser med markägare om ridvägarna som idag är nära 60 km och som ska göra att markägare/arrendatorer med detta ska slippa ryttare ”överallt” på markerna.

KARTA