Fint markområde, lämpligt som hästgård
Veckholms-Ål 1:10

Fint markområde om totalt 8,5 ha. Blandade skogs- och gräshagar. Robusta, trästaket med gjutna hagstolpar. Fina uppgrusade och belysta ridvägar slingrar sig fram mellan hagarna. Totalt fyra lösdrifter finns i de stora hagarna.

Fastigheten (Veckholms-Ål 1:10) är en del av tre fastigheter (Veckholms-Ål 1:3, 1:10-11). Alla tre fastigheterna är till salu och ligger i direkt anslutning till varandra. De kan säljas var för sig eller tillsammans. Fastigheten kan ägas av juridisk person.

Ypperlig möjlighet att kunna bygga din egna hästgård med toppenläge och fina befintliga hagar. Alternativt att köpa flera av fastigheterna och få en komplett, exklusiv hästgård.

Boendeform: Hästgård

FASTIGHET

Area

Taxeringsinformation

KARTA